Hướng dẫn, mẹoGiày dépHướng dẫn 15 cách buộc dây giày thể thao độc lạ, phong cách khiến...

Hướng dẫn 15 cách buộc dây giày thể thao độc lạ, phong cách khiến ai cũng mê

Khi đeo giày thể thao, ngoài kiểu buộc truyền thống, các bạn cũng có thể biến tấu dây giày theo những kiểu khác nhau để làm cho đôi giày đẹp và cá tính hơn. Hãy cùng KHOEPLUS24H tìm hiểu 15 cách buộc dây giày thể thao nhé!

Cách buộc dây giày sneaker kiểu Straight Bar

 • Lấy hai đầu dây và luồn chúng qua hai lỗ ở hàng  đầu tiên (từ trên xuống dưới). 
 • Lấy dây bên phải và luồn nó qua lỗ bên phải của hàng thứ hai từ dưới lên trên. Sau đó luồn nó vào lỗ ở bên trái của hàng thứ hai. 
 • Luồn dây bên trái qua lỗ bên trái ở hàng thứ hai (từ dưới lên trên). Sau đó, luồn nó qua lỗ ở phía bên phải của hàng ngang thứ hai. 
 • Tiếp tục như vậy cho đến hết.
Cách buộc dây giày sneaker kiểu Straight Bar
Kiểu Straight Bar

Cách buộc dây giày kiểu Criss Cross

 • Lấy hai đầu dây và luồn chúng qua hai lỗ ở hàng đầu tiên từ dưới lên trên. 
 • Lấy dây ở mặt phải và luồn qua lỗ ở hàng thứ hai của mặt trái từ trên xuống dưới. Làm tương tự cho bên trái. 
 • Tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc.
Cách buộc dây giày kiểu Criss Cross
Kiểu Criss Cross

Cách buộc dây giày kiểu Loopback

 • Luồn dây buộc qua hai khoen ngang đầu tiên sao cho phần dây buộc thừa ở bên ngoài giày (luồn từ dưới lên trên). 
 • Luồn dây bên phải qua lỗ thứ hai bên trái và xỏ chéo hai dây, sau đó luồn dây bên trái qua lỗ thứ hai bên phải. 
 • Tiếp tục như vậy cho đến hết rồi buộc lại.
Cách buộc dây giày kiểu Loopback
Kiểu Loopback

Cách buộc dây giày Sawtooth

 • Luồn 2 đầu dây qua 2 lỗ ở hàng đầu tiên (từ trên xuống dưới của sợi dây). 
 • Luồn mặt trái của sợi dây qua lỗ ở phía bên trái của hàng thứ hai. 
 • Lấy dây bên phải luồn vào lỗ thứ 3 hàng bên trái.  
 • Tại hàng thứ 2 lấy phần dây và luồn chúng vào các lỗ ở bên phải của hàng thứ 2.  
 • Tiếp tục như vậy cho đến hết.
Cách buộc dây giày Sawtooth
Kiểu Sawtooth

Cách buộc dây giày Foot Bag

 • Bắt đầu với hàng thứ 4 của chiếc giày (luồn từ ngoài vào) và đặt mũi giày theo chiều ngược lại. Luồn từ dây bên trái sang dây bên phải sao cho hai phần thừa bằng nhau. 
 • Luồn dây bên trái qua hàng tiếp theo (từ ngoài vào trong) và làm tương tự với  dây bên phải.  
 • Tiếp tục luồn dọc xuống hàng cuối cùng (hướng từ trong ra ngoài và gần mũi giày). Làm tương tự cho bên phải. Sau đó luồn dây theo chiều dọc (từ ngoài vào) ngược lên hàng thứ ba. 
 • Luồn theo đường chéo hàng trên (từ ngoài vào trong) và làm tương tự đối với dây bên phải để tạo thành hình chữ X.  
 • Bắt chéo hai cạnh (hướng từ trong ra) của hàng trên cùng theo đường chéo. 
Cách buộc dây giày Foot Bag
Kiểu Foot Bag

Cách buộc dây giày kiểu Display

Cách buộc của kiểu Display tương tự như Criss Cross nhưng ngược lại. Nghĩa là bạn luồn dây ở hàng đầu tiên từ trên xuống dưới và thắt tương tự như Criss Cross.

Cách buộc dây giày kiểu Display
Kiểu Display

Cách buộc dây giày kiểu Ladder

 • Xỏ qua hai lỗ đầu tiên, luồn hai đầu dây giày từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.  
 • Xỏ đầu dây vào lỗ tiếp theo theo hướng từ trên xuống dưới. Sau đó lặp lại quy trình cho đến lỗ xỏ cuối cùng, sau đó chuyển sang đầu còn lại. 
 • Luồn sợi dây xỏ cuối cùng từ trái sang phải và từ ngoài vào trong. Sau đó luồn phần dây bên trái từ bên ngoài qua lỗ xỏ bên phải ở phía đối diện (nếu bạn còn thừa dây). Lưu ý rằng bạn sẽ cần hai dây ở mỗi bên của lỗ xỏ khi kết thúc. 
 • Gấp phần dây giày bên phải và nhét vào cổ giày, thực hiện tương tự cho phần dây còn lại.
Cách buộc dây giày kiểu Ladder
Kiểu Ladder

Cách buộc dây giày kiểu Zipper

 • Luồn hai đầu dây giày từ mũi chân lên qua hai lỗ xỏ hàng thứ nhất theo chiều từ dưới lên.  
 • Dùng phần dây bên phải luồn vào bên dưới hàng dây vừa tạo. Sau đó luồn nó từ dưới lên vào lỗ thứ hai ở hàng bên trái. Luồn phần dây còn lại vào bên dưới lỗ vừa làm và tiếp tục luồn từ dưới lên qua lỗ thứ ba ở hàng bên phải. Lặp lại quy trình này cho đến khi kết thúc. 
 • Lặp lại bước 2 ở phía bên kia đối với bên trái của đoạn dây.
Cách buộc dây giày kiểu Zipper
Kiểu Zipper

Cách buộc dây giày kiểu Hash

 • Luồn sợi dây qua hai lỗ ở hàng thứ nhất (từ dưới lên trên). 
 • Lấy dây bên phải và luồn vào lỗ bên trái của hàng ngang thứ 4 (từ trên xuống dưới). Đi qua lỗ ở phía bên trái của hàng thứ ba. 
 • Lặp lại bước 2 cho bên trái.  
 • Tiếp tục cho đến hết.
Cách buộc dây giày kiểu Hash
Kiểu Hash

Cách buộc dây giày kiểu Hidden Knot

 • Luồn 2 đầu dây từ trên xuống vào 2 lỗ thứ nhất (từ dưới lên).
 • Luồn dây bên phải vào lỗ 2, xỏ ngang qua bên trái. 
 • Luồn dây bên trái vào lỗ 3, xỏ ngang qua bên phải 
 • Làm tương tự đến lỗ cuối. Cột lại, giấu nút thắt vào trong.
Cách buộc dây giày kiểu Hidden Knot
Kiểu Hidden Knot

Cách buộc dây giày kiểu Riding Bow

 • Luồn hai dây giày vào 2 lỗ đầu tiên từ trên xuống dưới, 
 • Lấy sợi dây bên phải xỏ chéo sang lỗ thứ 2 hàng bên cạnh rồi bắt sang ngang. 
 • Tiếp tục với hàng dây bên trái xỏ chéo xuống lỗ cuối cùng rồi bắt ngang, xỏ chéo 2 lần tương tự như bên phải.
 • Thắt nơ tại hàng thứ 4.
Cách buộc dây giày kiểu Riding Bow
Kiểu Riding Bow

Cách buộc dây giày kiểu Bushwalk (Bicycle) 

 • Luồn sợi dây qua hai lỗ đầu tiên ở phía bên phải. Sau đó xỏ vào hai lỗ bên trái (từ dưới lên trên). 
 • Lấy dây từ hàng ngang đầu tiên và luồn vào lỗ thứ ba ở phía bên trái (từ trên xuống dưới). Sau đó xỏ vào lỗ thứ 3 bên phải (từ dưới lên trên).  
 • Lặp lại bước 2 cho hàng ngang thứ hai. 
 • Tiếp tục cho đến hết.
Cách buộc dây giày kiểu Bushwalk (Bicycle) 
Kiểu Bushwalk (Bicycle)

Cách buộc dây giày kiểu Lattice

 • Luồn dây giày từ phải qua trái ở hàng đầu tiên tính từ mũi giày.
 • Tại hàng thứ 4 bắt chéo hai dây thành chữ X rồi luồn hai đầu xuống.
 • Luồn hai đầu lên 2 hai lỗ kế tiếp phía trên.
 • Tại hàng thứ 3 bắt chéo hai dây thành chữ X rồi luồn hai đầu xuống.
 • Tiếp tục luồn hai dây lên lỗ xỏ phía trên.
 • Tại lỗ xỏ trên cùng bắt chéo dây thành chữ X và kết thúc.
Cách buộc dây giày kiểu Lattice
Kiểu Lattice

Cách buộc dây giày kiểu Checkerboard

 • Luồn dây giày vào hàng đầu tiên (tính từ mũi giày) và luồn từ ngoài vào trong.
 • Lấy dây bên phải luồn vào lỗ thứ 2 ở bên phải.
 • Bắt ngang sang lỗ thứ 2 ở bên trái (từ ngoài vào trong).
 • Lấy dây bên trái xỏ lên lỗ thứ 3 bên trái, sau đó bắt ngang sang lỗ thứ 3 bên phải.
 • Tiếp tục lấy dây bên phải xỏ và luồn lỗ 4, 5.
 • Lấy 1 dây giày khác luồn kiểu đan nong vào dây 1.
 • Dấu dây thừa vào giày.
Cách buộc dây giày kiểu Checkerboard
Kiểu Checkerboard

Cách buộc dây giày kiểu Twistie

Cách buộc kiểu Twistie tương tự như Loopback, nhưng bạn sẽ vòng qua 2 lần rồi mới xỏ lỗ giày.

Cách buộc dây giày kiểu Twistie
Kiểu Twistie

Xem thêm

Trên đây là một số cách buộc dây giày thể thao cá tính và độc đáo cho các bạn. Hy vọng mọi người có thể chọn được cho mình một kiểu buộc ưng ý nhất nhé.

Bài viết liên quan